Ceník

JEDNOLŮŽKOVÝ pokoj1350,-
DVOULŮŽKOVÝ pokoj 1860,-
TŘÍLŮŽKOVÝ pokoj 2400,-

  VÍCE ...
UBYTOVÁNÍ NA HOTELU MYSLIVNA

AKČNÍ CENY UBYTOVÁNÍ PRO VELETRŽNÍ

Veveří - druhý brněnský hrad

Hrad Veveří Hrad Veveří vznikl pravděpodobně již ve druhé polovině 12. století jako dřevěný dvorec u dodnes dochovaného románského kostelíka na předhradí. Kamenný hrad začal růst zřejmě až ve II. polovině 13. století a postupně se stal jednou z nejdůležitějších opor panovnické moci na Moravě. Jde o jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen na Moravě ale i v celé v ČR.

V roce 1645, kdy došlo k obléhání Brna švédskými vojsky, byl obležen i nedaleký hrad Veveří, který - stejně jako Brno - náporu útočníků odolal, třebaže panství bylo vojsky generála Torstenssona vydrancováno.

Dlouhodobá rekonstrukce po téměř absolutním zničení zdiva dlouhodobým chátráním a následnými neodborně koncipovanými stavebními zásahy přináší výsledky. Přesto, že rekonstrukce probíhá nepřetržitě, v půdním prostoru pod novými krovy a střechou, naleznete už i expozici současných malířů a sochařů.
Prohlídku exteriérů i interiérů hradu Veveří můžete spojit s okružní plavbou na některé z nových lodí brněnské flotily, cestu lze přerušit vystoupením a prohlídkou hradu a následně opět navázat se stále platnou jízdenkou a dokončit Váš plavební okruh.

Mimo obvyklých prohlídek interiérů hradního paláce, nabízí dnes Veveří i několik sezónních výstav, volnou prohlídku téměř celého areálu, při které lze současnou rekonstrukci sledovat doslova v "přímém přenosu" a v každé sezóně hned několik koncertů, divadelních představení, trhů tradičních řemesel a podobných akcí.