Ceník

JEDNOLŮŽKOVÝ pokoj1350,-
DVOULŮŽKOVÝ pokoj 1860,-
TŘÍLŮŽKOVÝ pokoj 2400,-

  VÍCE ...
UBYTOVÁNÍ NA HOTELU MYSLIVNA

AKČNÍ CENY UBYTOVÁNÍ PRO VELETRŽNÍ

Bazilika na Starém Brně- nejstarší deskový obraz a hrobka Královny Elišky Rejčky a Jana Jindřicha z Lipé

Brno - Mendlovo náměstí

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je jedna z nejvýznamnějších gotických památek Brna. Starobrněnský klášter, jehož je Bazilika NPM součástí, založila jako klášter cisterciaček roku 1323 česká a polská královna-vdova Eliška Rejčka-Richenza, jež je zde pochována se svým druhem, moravským zemským hejtmanem Janem Jindřichem z Lipé. Prostředky k výstavbě kláštera získala Eliška od krále Jana Lucemburského, který jí věnoval svůj majetek na Starém Brně. Roku 1333 byl ke klášteru přistavěn špitál. Císař Karel IV. věnoval svému bratru Janu Jindřichovi pro klášter deskový obraz byzantsko-italského původu - Černou Madonu, jenž je uchovávána na hlavním oltáři ve stříbrném obrazu a je uctívanou patronkou města.

Chrám byl vystavěn původně v gotickém slohu z neomítnutých cihel (slezský styl) na místě, kde již od 10. století stál románský kostelík Panny Marie. Pod dlažbou chrámové lodi, v místě, označeném korunkou a písmenem "E" je hrobka Královny Elišky Rejčky.

Roku 1987 byl chrám papežem Janem Pavlem II. povýšen na baziliku minor.

V Brně se usadil Řád augustiniánů již v roce 1344 za podpory moravského markaběte Jana Jindřicha. Ten založil 2. února 1350 v Brně jejich klášter s chrámem Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše, což potvrdil v roce dokončení jeho kněžiště 1356 i papež Inocenc VI.

Význam kláštera na Moravě i v rámci řádu dosvědčuje, že v 18. století získal zvláštní papežské právo používat pro svého představeného hodnot infulovaného opata, kteréžto označení jinak augustiniáni jako žebravý řád nepoužívají. Brněnský opat je jediným augustiniánským opatem na světě.