Ceník

JEDNOLŮŽKOVÝ pokoj1350,-
DVOULŮŽKOVÝ pokoj 1860,-
TŘÍLŮŽKOVÝ pokoj 2400,-

  VÍCE ...
UBYTOVÁNÍ NA HOTELU MYSLIVNA

AKČNÍ CENY UBYTOVÁNÍ PRO VELETRŽNÍ

Moravské zemské muzeum Brno, Dietrichsteinský palác na Zelném trhu

Centrum města

Moravské zemské muzeum Brno Moravské zemské muzeum je druhá nejrozsáhlejší a druhá nejstarší muzejní instituce v České republice a zároveň největší a nejstarší muzeum na Moravě.

Muzeum bylo založeno v Brně dekretem císaře Františka I. jako Františkovo museum 29. července 1817. Sbírkový fond muzea tragicky poznamenal 22. duben 1945, kdy velké množství předmětů z muzejních sbírek padlo za oběť požáru zámku v Mikulově, kam byly těsně před tím převezeny do - jak se ukázalo, pouze zdánlivého - bezpečí před blížící se frontou.

V současné době se v jeho sbírkách nachází přes 6 miliónů předmětů z různých přírodovědných a společenskovědních oborů (antropologie, archeologie pravěká i středověká, botanika, teatrologie, entomologie, etnografie, geologie, genetika, historie, mineralogie, muzikologie, paleontologie, zoologie a k nejznámějším patří např. Věstonická Venuše.

Kromě sbírkotvorné a vědecko-výzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost. Moravské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR a členem Asociace muzeí a galerií ČR.

Moravské zemské muzeum je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií v rámci své činnosti.

Muzeum vedle budov, v nichž jsou umístěna odborná oddělení, depozitáře a administrativa (budova na Zelném trhu, na Kapucínském náměstí, ve Slatině, v Rebešovicích) disponuje i objekty určenými především k jedné ze stěžejních činností muzea, totiž výstavním aktivitám.

Jde o pět budov v Brně (Dietrichsteinský palác, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen, Pavilon Anthropos, Památník Leoše Janáčka) a čtyři mimobrněnské - Památník Bible Kralické v Kralicích nad Oslavou, zámek v Jevišovicích (přístupná etnografická expozice lidového nábytku, hradní kuchyně a prezentace sbírky Františka Vildomce v původním uložení, připravuje se historická a archeologická expozice okolního regionu, výstava hudebních nástrojů a výstava skalních maleb), zámek v Budišově (přístupný zoologický depozitář) a zámek v Moravci.