Ceník

JEDNOLŮŽKOVÝ pokoj1350,-
DVOULŮŽKOVÝ pokoj 1860,-
TŘÍLŮŽKOVÝ pokoj 2400,-

  VÍCE ...
UBYTOVÁNÍ NA HOTELU MYSLIVNA

AKČNÍ CENY UBYTOVÁNÍ PRO VELETRŽNÍ

Adamov - Josefov - Stará Huť u Adamova - skanzen a Muzeum železa

49°18'25.889"N, 16°40'40.503"E

Josefovským údolím vede 5 km naučná stezka, která se zaměřuje na geologii, botaniku, zoologii, ekologii.

Kulturní památka, umístěná v kulturní rezervaci Stará huť u Adamova (Huť Františka) se nachází v Josefovském údolí Křtinského potoka před jeho ústím do řeky Svitavy u Adamova. Hutnický komplex v Josefovském údolí u Adamova založen Lichtenštejny na počátku 18. stol., v provozu mezi lety 1732-1877.V širokém okolí již od 8. do 12. století pracovaly železářské hutě, zpracovávající místní ložiska limonitických rud. Na přelomu 15. a 16. století vznikl nedaleký železářský hamr (tzv. Althamr) a v roce 1746 zde byla založena huť s vysokou pecí, nazvanou Františka. Palivem bylo dřevěné uhlí, které se získávalo pálením dřeva v milířích. Provoz hutě byl ukončen v roce 1877. Dominantní stavbou huti je zachovaný skelet vysoké dřevouhelné pece o výšce 10 metrů se základnou o rozměrech 12x12 metrů. Spolu s budovou modelárny z počátku 19. století, hutním hostincem Švýcárnou, zavážecími rampami, dvojicí pecí na pálení vápna a několika obytnými stavbami byl v roce 1971 vyhlášen první (a jedinou) technickou rezervací v tehdejším Československu. Slévárna, sklady, zkujňovací výhně a další stavby nutné k provozu hutě zanikly. Součástí rezervace je i areál slovanského hutnictví železa, v němž jsou příležitostně v rekonstrukcích raně středověkých kusových železářských pecích předváděny ukázkové tavby železa. Areál je volně přístupný a průchozí, v bývalé budově modelárny je umístěno Muzeum železářství. Vše je pod správou Technického muzea v Brně.

partneři

Hotel Brno |  Restaurace Brno |  Svatby Brno |  Uspořádání promoce |  Firemní večírky |  Štědrovečerní večeře

Hotel Myslivna |  Recepce |  Ubytování Brno |  Restaurace v Brně |  Letní terasa |  Kongresové centrum |  Recepce |  Fitness |  Sauna |  Masáže |  Ubytování se psem |  Ceník |  Steak & Coffee House |  Klub a vinárna |  Salonky |  Rezervace |  Svatby |  Kontakty

Hotel Myslivna Brno v Brně hodnocení